Válka na Ukrajině v analýze ISW - 237. den (18. října)

CENZOR.CZ █ středa 19.10.2022, 07:00

Ruské síly 18. října pokračovaly v leteckých, raketových a dronových útocích na kritickou ukrajinskou civilní infrastrukturu. Ukrajinský generální štáb oznámil, že ruské síly podnikly 19 raketových a 68 leteckých úderů na více než deset míst včetně Kyjeva.


Kyjevští hasiči zasahují po úterním ruském úderu na městskou infrastrukturu.
Ukrajinský generální štáb rovněž oznámil, že ruské síly zaútočily na blíže neurčené oblasti 43 sebevražednými bezpilotními letouny, z nichž 38 ukrajinské síly sestřelily. Ruské ministerstvo obrany (MO) prohlásilo, že ruské síly pokračovaly v úderech na ukrajinskou infrastrukturu a vojenská velitelská zařízení. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj 18. října uvedl, že ruské údery mezi 10. a 18. říjnem zničily 30 procent ukrajinských elektráren, což je pravděpodobně pokus o demoralizaci ukrajinských civilistů, který zřejmě nebude úspěšný.

Současní i bývalí američtí činitelé 18. října deníku New York Times potvrdili, že příslušníci íránských Islámských revolučních gard (IRG) jsou na Ruskem okupovaném Krymu, kde školí ruské síly v používání nakoupených íránských bezpilotních letounů, čímž Rusům pravděpodobně umožňují páchat válečné zločiny. Institut pro studium války 12. října vyhodnotil, že veškerý íránský personál na Ukrajině zřejmě tvoří školitelé IRG. Deník New York Times uvedl, že je i nadále nejasné, zda íránští instruktoři drony vypouštějí sami , nebo pouze učí ruské vojáky, jak to dělat. Ruské síly od poloviny září namířily proti civilním cílům na Ukrajině desítky íránských bezpilotních letounů Šáhid-136, přičemž prioritou je spíše vytváření psychologického teroru mezi ukrajinskými civilisty než dosažení hmatatelných výsledků na bojišti.

Nerovnoměrné provádění "částečné mobilizace" ruským prezidentem Vladimirem Putinem způsobuje sociální zlomy, které vedou k další marginalizaci etnických menšin v ruském informačním prostoru. Jak ISW informoval už dříve, střelba na cvičišti v Belgorodské oblasti z 15. října byla pravděpodobně přirozeným důsledkem pokračující politiky Kremlu, který v úsilí o vygenerování nových vojáků nejvíce zatěžuje chudé a menšinové komunity a na druhé straně chrání etnické Rusy a bohatší ruské občany. Ruské zdroje z této střelby obviňují dva ruské Tádžiky, kteří byli násilně mobilizováni. Ruský informační prostor z velké části reagoval virulentní xenofobní rétorikou proti středoasijským migrantům a dalším periferním sociálním skupinám. Předseda strany "Spravedlivé Rusko" Sergej Mironov 18. října ve svém postu zveřejnil dlouhou xenofobní kritiku ruské migrační politiky. V tomto textu tvrdil, že mobilizace odhalila systémové trhliny v ruském imigračním systému. Mironov obvinil vojenské komisaře, že do ruských ozbrojených sil pouštějí osoby, které představují hrozbu pro ruskou bezpečnost, a obvinil vojenské správy, že nechávají své dveře otevřené dokořán pro lidi ze Střední Asie. Mironov navrhl moratorium na udělování ruského občanství občanům Tádžikistánu. Mironovovy výzvy k reformě imigračního systému ukazují, že "částečná mobilizace" zřejmě zapůsobila jako katalyzátor etnických rozporů, rasismu a xenofobie v ruském domácím prostoru, zejména vůči etnickým menšinám.

Bělorusko nadále poskytuje své území a vzdušný prostor k podpoře ruské invaze na Ukrajinu, ale je velmi nepravděpodobné, že by se na straně Ruska zapojilo do války. Ukrajinský generální štáb 18. října oznámil, že Bělorusko nadále umožňuje Rusku využívat běloruskou vojenskou infrastrukturu a vzdušný prostor k raketovým a leteckým útokům a úderům bezpilotních letounů Šáhid-136 na Ukrajinu. Geolokační záběry ze sociálních médií ukazují, jak se ruská vojenská technika přesouvá po železnici přes Bělorusko, což odpovídá dřívějším odhadům ISW, že Bělorusko se bude do konfliktu nadále zapojovat jako vedlejší válčící strana, aniž by se běloruské síly přímo účastnily bojových operací. Ruské ozbrojené síly jsou téměř jistě příliš oslabené na to, aby v nadcházejících měsících znovu otevřely severní frontu proti Ukrajině z běloruského území. Ukrajinský generální štáb rovněž poznamenal, že běloruské ozbrojené síly provádějí skrytou mobilizaci pod záminkou cvičení, ačkoli mobilizace v Bělorusku je pravděpodobně spíše pokusem běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka demonstrovat svou podporu Putinovi než hmatatelným důkazem vojenské účasti Běloruska v konfliktu na Ukrajině.

Ruské jednotky 18. října provedly omezený pozemní útok v severní části Charkovské oblasti, což zřejmě naznačuje, že ruské síly si mohou udržet územní aspirace v Charkovské oblasti navzdory masivním ztrátám během nedávných ukrajinských protiofenziv. Ukrajinský generální štáb oznámil, že ukrajinské jednotky odrazily ruský útok na Ohirceve, osadu ležící dva kilometry jižně od mezinárodní hranice a asi 50 kilometrů severovýchodně od Charkova. Povaha tohoto omezeného vpádu je nejasná, ale může naznačovat, že ruské jednotky pokračují v ofenzivních operacích v blízkosti hranic. Vzhledem k neustále upadajícím ruským ofenzivním schopnostem na Ukrajině je velmi nepravděpodobné, že by ruské jednotky v této oblasti dosáhly nějakých úspěchů.
Situační mapy bojišť na Ukrajině
Klíčové poznatky:

* Ruské síly pokračovaly v leteckých, raketových a dronových útocích na ukrajinskou kritickou civilní infrastrukturu.

* Ruské jednotky provedly omezený pozemní útok v severní části Charkovské oblasti, což zřejmě naznačuje, že ruské síly se stále snaží o územní zisky v Charkovské oblasti navzdory masivním ztrátám během nedávných ukrajinských protiofenziv.

* Současní i bývalí američtí představitelé potvrdili, že příslušníci íránských Islámských revolučních gard (IRG) jsou na Ruskem okupovaném Krymu, kde školí ruské síly v používání nakoupených íránských bezpilotních letadel, čímž pravděpodobně Rusku umožňují páchat válečné zločiny.

* Bělorusko nadále poskytuje své území a vzdušný prostor k podpoře ruské invaze na Ukrajinu, ale je nadále velmi nepravděpodobné, že by do války vstoupilo jako rovnocenný její účastník po boku Ruska.

* Ruské zdroje tvrdí, že ruské síly provedly omezené pozemní útoky v severovýchodní části Charkovské oblasti s cílem získat zpět ztracené pozice.

* Ruské zdroje uvedly, že ukrajinské síly pokračovaly v protiofenzivních operacích na celé frontové linii v Chersonské oblasti.

* Ukrajinské síly pokračovaly v útocích na ruské pozemní komunikační linie (GLOC) a muniční sklady v centrální části Chersonské oblasti.

* Ruské síly pokračovaly v pozemních útocích u Bachmutu a Avdijivky.

* Ruské úřady se po útoku na most přes Kerčský průliv potýkají se sníženou logistickou kapacitou na Krymu.

* Ruské okupační orgány unesly řadu zaměstnanců Záporožské jaderné elektrárny (ZJE), pravděpodobně s cílem posílit fyzickou kontrolu nad provozem ZJE.

* Ruské ministerstvo obrany (MO) potvrdilo, že 17. října skončila v Moskevské oblasti mobilizace. Ruští civilisté nadále vyjadřují svou nespokojenost s průběhem "částečné mobilizace".

* Představitelé ruských okupačních správ se snaží motivovat ukrajinské občany žijící v Ruskem kontrolované severní části Chersonské oblasti k útěku do Ruska v souvislosti s postupem ukrajinských sil. Okupační orgány možná budou v nadcházejících dnech stále více nutit ukrajinské civilisty k přesunu dále za frontovou linii nebo do Ruska.

CENZOR.CZ █

Zdroj: Institute for the Study of War