Válka na Ukrajině v analýze ISW - 253. den (3. listopadu)

CENZOR.CZ █ pátek 04.11.2022, 07:00

Ruské síly pokračují ve stahování některých jednotek ze severozápadní části Chersonské oblasti, ale stále není jasné, zda budou bojovat o Cherson. Zástupce chersonské okupační správy Kirill Stremousov 3. listopadu prohlásil, že ruské síly "s největší pravděpodobností odejdou na levý (východní) břeh" Dněpru, a vyzval civilisty, aby se z Chersonu "co nejrychleji evakuovali".

Institut pro studium války (ISW) zaznamenal, že ruské síly navzdory Stremousovovu prohlášení pokračují v přípravě záložních pozic na levém (východním) břehu Dněpru a zároveň pokračují v budování obranných pozic severozápadně od Chersonu a přepravují tam další mobilizované síly. Některé ruské elitní jednotky - například výsadkové jednotky a námořní pěchota - údajně nadále operují na pravém (západním) břehu Dněpru. Jejich úplné stažení ze severní části Chersonské oblasti by bylo jasnějším ukazatelem toho, že ruské síly nebudou o Cherson nebo sídla na pravém břehu bojovat. Stremousov také vyslovil hypotézu o pravděpodobnosti bojů o Cherson a severní část Chersonské oblasti v příštích dvou týdnech, což může naznačovat, že navzdory svým výrokům o stahování očekává boje o Cherson. Stremousov je také nespolehlivým zdrojem, který soustavně vydává protichůdná prohlášení a emotivně reaguje na události, a jeho veřejná prohlášení mohou být ovlivněna osobními obavami ze ztráty pozice v okupační vládě.

Ukrajinské a ruské zdroje také hojně diskutovaly o údajném uzavření některých ruských kontrolních stanovišť v okolí Chersonu, o krádežích městských památníků a odstranění ruské vlajky z budovy chersonské oblastní správy jako o indikátorech probíhajícího stahování Rusů z města. Jeden ruský zdroj tvrdil, že ruští představitelé vlajku odstranili, protože se okupační správa přestěhovala do Heničesku u hranice s Krymem. Přemístění okupační správy Chersonské oblasti sice může naznačovat, že se ruské síly připravují na odchod z Chersonu, ale stejně tak může naznačovat, že připravují podmínky pro boje ve městě. Podobné zprávy se mohou objevit i v následujících dnech vzhledem k probíhající nucené evakuaci civilistů z pravého i levého břehu Dněpru, ale nemusí znamenat okamžité stažení ruských sil z Chersonu. Nejlepším ukazatelem ruských záměrů zůstává rozmístění ruských výsadkových sil.

Ruské síly předčasně vyčerpaly nedostatečný kontingent mobilizovaných mužů na útočné výpady u Bachmutu a Vuhledaru v Doněcké oblasti a promrhaly čerstvé posily mobilizovaného personálu na marginální zisky ve směru k operačně nevýznamným sídlům. Zástupce náčelníka ukrajinského generálního štábu Oleksij Hromov 3. listopadu uvedl, že jedna nebo dvě ruské motostřelecké roty s dělostřeleckou a tankovou podporou provedly během minulého týdne pozemní útoky s cílem dobýt Pavlivku a postoupit k Vuhledaru, ale že ruské síly utrpěly ztráty způsobené ukrajinskou obranou. Ruské zdroje 3. listopadu rovněž přiznaly, že tempo ruského postupu u Vuhledaru je vzhledem k ukrajinskému odporu a rozbahněnému terénu pomalé. Hromov uvedl, že ruské síly pokračují v pozemních útocích s mobilizovanými muži, jednotkami soukromých vojenských společností a bývalými vězni a že Rusové za posledních 24 hodin provedli více než 40 pozemních útoků v oblasti Bachmutu, Avdijivky a západní části Doněcké oblasti, přičemž jen na jednom směru ztratili více než 300 mužů (z toho 100 bylo zabito). ISW už dříve informoval o pomalém tempu ruského postupu v Doněcké oblasti a neuvážené alokaci zdrojů na frontových liniích. Rusové by v těchto útočných operacích pravděpodobně dosáhli většího úspěchu, kdyby počkali, až dorazí dostatečný počet mobilizovaných mužů, aby shromáždili dostatečně velkou sílu k překonání ukrajinské obrany navzdory špatným povětrnostním podmínkám. Je nepravděpodobné, že ruské útoky pokračující v současném bojovém plánu vytvoří dostatečnou dynamiku, aby znovu získaly iniciativu na bojišti. ISW nenabízí žádnou hypotézu, která by vysvětlovala netrpělivost ruských sil nebo pokračující alokaci omezených ruských vojenských kapacit na získávání operačně nevýznamného území v Doněcké oblasti namísto obrany proti ukrajinským protiofenzivám v Luhanské a Chersonské oblasti.

Ruské sdělovací prostředky pokračovaly ve zveřejňování zmatených zpráv o odvolání generálplukovníka Alexandra Lapina buď z funkce velitele Centrálního vojenského okruhu (CVO), nebo z funkce velitele "centrálního uskupení" ruských sil na Ukrajině. Tisková služba CVO sdělila listu Kommersant, který má blízko ke kremelskému vedení, že Lapina ve funkci velitele CVO dočasně nahradí náčelník organizačního a mobilizačního oddělení CVO generálmajor Alexandr Liňkov. Ruské ministerstvo obrany (MO) oficiálně neoznámilo Lapinovo odvolání ani jeho nahrazení a CVO neupřesnil, zda Liňkov převezme také velení "centrálního uskupení" ruských sil na Ukrajině. Nejmenované zdroje z ruského MO už dříve sdělily jiným médiím blízkým Kremlu, že velitel 8. gardové vševojskové armády Jižního vojenského okruhu (JVO) generálporučík Andrej Mordvičov bude velet "centrálnímu uskupení" po dobu tří týdnů, kdy bude Lapin na zdravotní dovolené. Vojenští blogeři s vazbami na ruská státní média také nedávno tvrdili, že Mordvičov bude velet i CVO. Takováto nekonzistentní prohlášení představitelů ruského MO o možné výměně druhého nejvýše postaveného ruského velitele na Ukrajině jsou pro profesionální armádu v kritickém období války velmi neobvyklá.

Ruské úřady možná připravují podmínky pro brzké převedení Záporožské jaderné elektrárny (ZJE) do ruské energetické sítě poté, co Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) 3. listopadu potvrdila, že z ukrajinské strany nedochází ke zneužívání jaderných materiálů. MAAE 3. listopadu rovněž uvedla, že ostřelování poškodilo vnější elektrické vedení k ZJE na Ukrajinou kontrolovaném území v místech vzdálených 50-60 km od elektrárny. Tím zcela přerušilo dodávku elektřiny do ZJE pouhý den poté, co ukrajinské orgány převedly dva reaktory do režimu horké odstávky, aby vyráběly teplo pro město Enerhodar. Toto načasování naznačuje, že ruské orgány se snaží vynutit převedení ZJE do ruské energetické sítě tím, že vykreslují ruskou kontrolu jako jedinou reálnou možnost, jak zajistit elektřinu pro ZJE a teplo pro Enerhodar a okolí. MAAE uvedla, že ZJE napájejí záložní generátory, které mají dostatek paliva na 15 dní; ruské okupační úřady ZJE možná převedou do ruské energetické sítě během této 15denní lhůty. Tajemník ruské bezpečnostní rady Nikolaj Patrušev 3. listopadu prohlásil, že ruské úřady zabránily ukrajinskému "teroristickému útoku" na ZJE, což dále naznačuje, že ruské úřady mají v úmyslu vydávat se za jediného bezpečného provozovatele ZJE v rozporu se zjištěními MAAE, podle nichž neexistují žádné náznaky nedeklarovaných ukrajinských jaderných aktivit.
Situační mapy bojišť na Ukrajině
Klíčové poznatky:

* Stále není jasné, zda ruské síly budou bránit město Cherson, přestože probíhá stahování některých ruských jednotek ze severozápadní části Chersonské oblasti.

* Ruské síly předčasně nasadily nově mobilizované muže do ofenzivních operací v západní části Doněcké oblasti v honbě za minimálními a operačně nevýznamnými územními zisky.

* Ruská média nadále zveřejňovala rozporuplné a matoucí zprávy o odvolání generálplukovníka Alexandra Lapina z funkce velitele CVO, resp. velitele "centrálního uskupení" ruských sil na Ukrajině.

* Ruské úřady možná vytvářejí podmínky pro brzké převedení Záporožské jaderné elektrárny do ruské energetické sítě.

* Ruské zdroje tvrdí, že ukrajinské síly pokračují v protiofenzivních operacích na směru Kreminna - Svatove.

* Ruské síly pokračovaly v útočných operacích v okolí Bachmutu, Avdijivky a Doněcku.

* Ruská armáda se nadále potýká s výraznými problémy v zásobování nepostradatelným vojenským vybavením.

* Ruské ministerstvo obrany zřejmě pokračuje ve skrytém mobilizačním úsilí.

* Představitelé ruské okupační správy pokračovali v nucené evakuaci civilistů v Chersonské oblasti.


CENZOR.CZ █

Zdroj: Institute for the Study of War (ISW)