Válka na Ukrajině v analýze ISW - 275. den (25. listopadu)

CENZOR.CZ █ sobota 26.11.2022, 07:00
Mobilizovaní ruští muži naskakují na korbu vojenského nákladního auta - ilustrační snímek.
Zprávy o početně nedostatečném a nedostatečně vybaveném a zásobovaném ruském mobilizovaném personálu rozdělují ruský informační prostor a odhalují napětí mezi narativy vojenských blogerů o mobilizaci, narativy Wagnerovy skupiny a skutečnými ruskými snahami o zmírnění morálních problémů. Mobilizovaní muži ze Serpuchova v Moskevské oblasti 23. listopadu hlásili, že je ruské vojenské velení poslalo do boje bez řádného výcviku, uniforem a ochranných prostředků, což vedlo k hromadným ztrátám. Tito vojáci také tvrdili, že velení mobilizované muže krmí pouze jednou denně, přestože má dostatek potravin na zajištění většího počtu jídel. Ruský zdroj uvedl, že mobilizované muže ze Serpuchova nyní čeká vojenský soud za dezerci, ale tito vojáci později zveřejnili druhé video, ve kterém popírají, že jsou dezertéři, a uvádějí, že jsou ochotni sloužit spíše ve druhé a třetí linii obrany než na frontě.

Ruští vojenští blogeři v reakcích na jedné straně volali po soucitu s mobilizovanými a na straně druhé žádali potrestání buď pouze velení, nebo celé jednotky. Jeden bloger tvrdil, že tito mobilizovaní vojáci opustili své pozice v Makijivce v Luhanské oblasti a zavinili tím popravu ostatních příslušníků jejich jednotky, kteří se vzdali Ukrajincům (toto obvinění vyšetřuje ukrajinská vláda).

● Videa související se smrtí ruských válečných zajatců jsou podle NYT pravá
● Ukrajinská armáda vyšetřuje pravost videí o údajné popravě ruských vojáků
● Rusko tvrdí, že ukrajinští vojáci popravili válečné zajatce

Někteří ruští vojenští blogeři, včetně přinejmenším jednoho kanálu napojeného na Wagnerovu skupinu, vyjádřili vojákům ze Serpuchova své sympatie a naopak kritizovali problémy s výcvikem a velením v ruské armádě, které podle nich tuto situaci způsobily. Tito vojenští bloggeři také kritizovali jiné své kolegykteří vojáky ze Serpuchova odsoudili podle nich neprávem místo ruského vojenského velení a problémů s výcvikem a zásobováním, což rekruti nemohli ovlivnit. Jeden ruský vojenský bloger dokonce prohlásil, že vojáci neodmítají bojovat, ale že nechtějí být "potravou pro děla". Bloger Alexandr "Saša" Koc, kterého ruský prezident Vladimir Putin nedávno jmenoval členem ruské Rady pro lidská práva, po zhlédnutí videa vyzval k zachování objektivity a uvedl, že na tuto záležitost ve své nové funkci Putina upozorní. Někteří blogeři však Koce přesto kritizovali za přílišnou měkkost vůči serpuchovským vojákům a volali po tvrdších trestech. Rozporuplné reakce na mobilizační problémy mezi vojenskými blogery s různými vazbami na Kreml a jiná místa ilustrují hloubku eroze ruské morálky a stále větší zmatek vládnoucí v proválečně naladěné ruské nacionalistické komunitě v důsledku špatně provedené mobilizace i jiných snah o generování živé síly.

Dne 25. listopadu, dva dny před ruským Dnem matek, prezentoval ruský prezident Vladimir Putin zinscenované setkání s 18 pečlivě vybranými ženami, které zastávají vlivné pozice v ruské politické sféře, jako otevřenou diskusi s matkami mobilizovaných vojáků. Ruská média schůzce věnovala publicitu ve zjevné snaze uchlácholit nespokojené příbuzné mobilizovaných mužů a potlačit výzvy skupin skutečných matek a manželek. Putin setkání využil k&příslibu zlepšit podmínky pro mobilizované, dále k výzvě, aby Rusové nedůvěřovali nepříznivým zprávám médií o mobilizaci, a k projevu solidarity s rodinami ruských vojáků. Výzvy příbuzných ruských vojáků se údajně nesetkaly s žádnou odezvou. Jeden ruský zpravodajský kanál 24. listopadu zveřejnil video, na němž ruská žena tvrdí, že se s ní úřady nechtějí setkat, přestože hledá svého syna-vojáka, který už v březnu zmizel. Rada matek a manželek na síti informovala o tom, že neznámé osoby začaly sledovat její členky poté, co 21. listopadu oznámila konání kulatého stolu, na němž se mělo diskutovat o problémech branců. YouTubový kanál Mámy Ruska zveřejnil video s výzvou Putinovi, v němž několik matek Putina žádá, aby zabránil mobilizaci jejich jediného dítěte. Institu pro studium války (ISW) nezaznamenal, že by Putin na video jakkoli reagoval. Rada matek a manželek údajně také vyjádřila přesvědčení, že pozvání na Putinovo setkání s matkami se týkalo pouze pečlivě vybraných osob.

● Putin se setkal s matkami vojáků, televize vysílala jen slova prezidenta
● Manželky a matky ruských vojáků důrazně vyzývají Putina, aby se s nimi sešel

Šetření ukrajinské redakce časopisu Forbes odhalilo, jak těžce válka na Ukrajině dolehla na ruský roční rozpočet. Forbes zjistil, že Rusko za prvních devět měsíců války na Ukrajině utratilo 82 miliard dolarů (1,92 bilionu korun), což představuje čtvrtinu rozpočtu země na rok 2021 ve výši 340 miliard dolarů. Šetření poukázalo na dopad, který měla mobilizace na výdaje spojené s armádou od října, a dospělo k závěru, že zajištění potřeb 300.000 mobilizovaných mužů stálo měsíčně 1,8 miliardy dolarů navíc ke zvýšeným nákladům na zajištění munice, vybavení a platů mobilizovaných rekrutů, což v součtu znamená nárůst nákladů po mobilizaci ve výši 2,7 miliardy dolarů. ISW už dříve informoval o škodlivých dopadech mobilizace a celého válečného úsilí Kremlu na ruský federální rozpočet. Kromě masivního dopadu prvních devíti měsíců války na federální rozpočet ISW také zaznamenal, že nepřiměřeně velkou tíhu mobilizace nesou ruské místní správy na oblastní úrovni, kde budou sociální a finanční dopady přetrvávat i v roce 2023.

● Forbes: Rusko už utratilo za válku 82 miliard dolarů, čtvrtinu ročního rozpočtu

Ruské ministerstvo obrany (MO) možná zvýšilo četnost výměn válečných zajatců ve snaze zmírnit nespokojenost v informačním prostoru v souvislosti s dřívější neschopnostíi vyjednat návrat ruských válečných zajatců. Ruské a ukrajinské zdroje informovaly o třech souběžných výměnách zajatců mezi 23. a 25. listopadem. Ruští a ukrajinští představitelé vyměnili 23. listopadu 35 ruských za 35 ukrajinských válečných zajatců, 24. listopadu 50 ruských za 50 ukrajinských válečných zajatců a 25. listopadu devět ruských za devět ukrajinských válečných zajatců. Četnost výměn válečných zajatců v posledních několika dnech je sama o sobě změnou - ruské MO bylo v provádění takových výměn nápadně zdrženlivé a v posledních měsících čelilo značné kritice kvůli tomu, že zjevně nebere dost ohledů na ruské válečné zajatce. Zvýšená frekvence výměn zajatců má pravděpodobně částečně reagovat na nespokojenost ruských vojenských blogerů, kteří o poslední sérii výměn informovali relativně neutrálním tónem a zdůrazňovali vyrovnaný poměr vyměněných zajatců.

Tajemník ukrajinské Rady národní bezpečnosti a obrany Oleksij Danilov potvrdil, že ukrajinské síly v říjnu zabily íránské poradce na Ruskem okupovaném Krymu, a zdůraznil, že Ukrajina zasáhne proti jakékoli íránské vojenské přítomnosti na ukrajinském území.  O&likvidaci íránských vojenských poradců Danilov promluvil 24. listopadu v rozhovoru pro deník Guardian. Danilov neupřesnil, kolik íránských poradců ukrajinské síly zabily, ale deník Jerusalem Post ve zprávě z 10. října uvedl, že zlikvidováno bylo deset íránských vojenských poradců. Mluvčí Rady pro národní bezpečnost USA John Kirby 20. října potvrdil, že íránský vojenský personál je na Ruskem okupovaném Krymu a pomáhá ruským silám ovládat drony íránské výroby při útocích na ukrajinské civilisty a civilní infrastrukturu. Danilov také pohrozil, že ukrajinské síly budou útočit na jakoukoli íránskou vojenskou přítomnost na ukrajinském území. Danilovova potvrzující informace ani jeho hrozba Írán zřejmě neodradí od další podpory Ruska dodávkami vysoce přesných zbraňových systémů. ISW už dříve vyhodnotil, že Írán možná dodává Ruské federaci bezpilotní letouny a potenciálně i balistické střely, aby s Ruskem jasněji navázal otevřené dvoustranné bezpečnostní vztahy, v nichž budou rovnocennějšími partnery.

Ruské vedení možná distribuuje mezi ruskými vojáky dokument, v němž se uvádí, že Rusko musí mobilizovat pět milionů vojáků, aby vyhrálo válku na Ukrajině, což je pro Ruskou federaci nesplnitelný úkol. Zástupce náčelníka ukrajinského generálního štábu Oleksij Hromov 24. listopadu prohlásil, že vojensko-politické vedení Ruské federace připravilo dokument s názvem "Závěr války s NATO na Ukrajině" a začalo jej distribuovat mezi ruskými vojáky. Dokument údajně identifikuje nedostatky ruských ozbrojených sil a konstatuje, že Rusko musí mobilizovat pět milionů Rusů, aby válku na Ukrajině vyhrálo. Není jasné, zda ruské vedení považuje číslo pět milionů za možný cíl, nebo zda jde o nedosažitelný předpokládaný požadavek na počet vojáků, ať už rozumný, nebo ne, který naznačuje, že svých cílů na Ukrajině nemůže dosáhnout. Chaotické a neefektivní provádění "částečné mobilizace" Ruskem s cílem 300.000 mobilizovaných osob naznačuje, že mobilizace pěti milionů Rusů je pro Ruskou federaci nesplnitelný úkol. Je možné, že ruské vedení vypracovalo a distribuovalo dokument ve stylu sovětských hlášení po akci, která snímají odpovědnost za selhání ve válce ze zastřešujícího strategického vedení a svalují vinu za neúspěch na operační a taktická selhání ruské armády. Hromov však neposkytl žádné další podrobnosti a ISW se nepodařilo získat žádné důkazy nebo nezávislé zprávy o existenci tohoto dokumentu.
Situační mapy bojišť na Ukrajině
Klíčové poznatky:

* Ruský informační prostor rozdělují zprávy o početně nedostatečném a nedostatečně vybaveném a zásobovaném mobilizovaném personálu.

* Prezident Vladimir Putin lživě prezentoval setkání s pečlivě vybranými ženami jako otevřenou diskusi s matkami mobilizovaného personálu.

* Šetření ukrajinské redakce časopisu Forbes odhalilo, že válka na Ukrajině má závažný finanční dopad na roční rozpočet Ruské federace.

* Ruské MO možná zvýšilo četnost výměn zajatců, aby uklidnilo nespokojenost v ruském informačním prostoru.

* Ukrajinský představitel potvrdil, že ukrajinské síly zabily íránské vojenské poradce na Ruskem okupovaném Krymu, a pohrozil, že Kyjev se zaměří na íránskou vojenskou přítomnost na ukrajinském území.

* Ruské vojenské vedení možná šíří dokument, v němž se uvádí, že chce-li Rusko vyhrát válku na Ukrajině, musí mobilizovat pět milionů mužů, což je nereálné.

* Ruské síly provedly omezené protiútoky s cílem získat zpět ztracené pozice severozápadně od města Svatove a ruské zdroje hlásí, že ukrajinské síly pokračovaly v protiofenzivních operacích ve směru na Kreminnou.

* Ruské síly pokračovaly v ofenzivních operacích v okolí Bachmutu a Avdijivky, přičemž vlivní ruští představitelé možná vytvářejí informační podmínky pro to, aby nebyli obviňováni za nedostatečný pokrok v oblasti Bachmutu.

* Ruské síly pokračovaly v budování obrany jižně od řeky Dněpr v Chersonské oblasti a kolem kritických pozemních komunikačních linií (GLOC) spojujících Krym s jižní částí Chersonské oblasti.

* Ruské zdroje a ruští představitelé se nadále pokoušejí formovat narativ o pravděpodobné druhé "částečné mobilizaci" a zároveň popírají možnost všeobecné mobilizace.

* Ruští představitelé se nadále snaží stimulovat demografické změny v okupovaných oblastech Ukrajiny deportací ukrajinských obyvatel a jejich nahrazováním importovanými ruskými občany.

CENZOR.CZ █
Zdroj: Institute for the Study of War (ISW)