Válka na Ukrajině v analýze ISW - 277. den (27. listopadu)

CENZOR.CZ █ pondělí 28.11.2022, 07:00
Protitankové jehlany - ilustrační snímek.
Ruská armáda zjevně soudí, že ukrajinské síly by mohly překročit řeku Dněpr a vést protiofenzivní operace ve východní části Chersonské oblasti, což by mohlo ohrozit všechny kritické pozemní komunikační linie (GLOC) spojující Krym s pevninou. Ruské síly od začátku října 2022 budovaly ve východní části Chersonské oblasti zákopové linie a místa soustředění a zjevně se tak připravovaly ke stažení ze západního břehu Dněpru a z města Cherson. Nyní se připravují buď na hloubkovou obranu, nebo na vedení operačních či strategických zdržovacích operací. Ruské síly zjevně nepředpokládají, že by byly schopny zabránit ukrajinským silám dostat se přes řeku, a obranné pozice, které by měly takovému přechodu zabránit, nejsou pro Rusy prioritou. Ruská armáda vytváří podmínky pro dlouhodobou obranu ve východní části Chersonské oblasti, čehož by Ukrajinci mohli využít k vytvoření pevných pozic na východním břehu Dněpru. V následujícím textu Institut pro vedení vedení války (ISW) zkoumá model ruské obrany a hodnotí očekávaný průběh operací, které pravděpodobně budou výhradně tento model utvářet. Toto hodnocení se nesnaží určit, zda ukrajinské síly mají v úmyslu nebo jsou schopny překročit Dněpr v této oblasti, ani nenabízí prognózu, zda se o to pokusí.
Pozorované ruské obranné pozice a opevnění v Chersonské oblasti ke dni 27. listopadu 2022.
Ruské síly posilují své pozice na kritických GLOC ve východní části Chersonské oblasti proti možné ukrajinské protiofenzivě. Satelitní snímky ukazují, že ruské síly prioritně budují zákopy a protitankovou obranu ("dračí zuby") na GLOC, které spojují ruské síly na východním (levém) břehu řeky Dněpr s jihovýchodními týlovými oblastmi v Chersonské oblasti a na Krymu a také s východními týlovými oblastmi v okolí Melitopolu v Záporožské oblasti. Většina těchto polních opevnění se nachází přímo na samotných GLOC a jsou orientována především kolmo na samotné silnice. Podobají se tak spíše propracovaným silničním zátarasům než součástem souvislých obranných linií táhnoucích se přes větší počet GLOC a polí. Ruské síly rovněž silně opevnily tři kilometry široký pás země oddělující Kinburnskou kosu od pevniny v Chersonské oblasti a podél pláží bezprostředně na jih a na východ od tohoto pásu.
Ruské zákopy a opevnění s tankovými zátarasy poblíž obce Stepne v Chersonské oblasti na satelitním snímku z 15. listopadu.
Ruské zákopy poblíž obce Novotrojicke v Chersonské oblasti na satelitním snímku z 15. listopadu.
Ruské obranné pozice naznačují, že ruské vojenské velení považuje možnost ukrajinské protiofenzivy přes řeku Dněpr za vážnou hrozbu. Řada ruských opevnění na Kinburnské kose a v jejím okolí (jak je znázorněno na mapě) naznačuje, že ruské síly nepředpokládají udržení pozic na samotné kose, pokud ukrajinské síly zahájí protiútok proti ní; ruské síly velmi pravděpodobně spíše očekávají, že ukrajinské síly Kinburnskou kosu obsadí, ale mají v úmyslu zabránit jim v postupu na pevninskou část Chersonské oblasti a bránit se proti obojživelnému útoku na území bezprostředně obklopující napojení kosy na pevninskou část Chersonské oblasti. Vrstvené obranné linie (jak je znázorněno na mapě) poskytují ruským silám více záložních pozic: pokud jedna obranná linie padne, ostatní zůstanou neporušené. Obrana v blízkosti kosy naznačuje, že se ruské síly obávají, že by se ukrajinské síly mohly usadit na kose nebo v její blízkosti a využít tuto základnu k zahájení útoku ze západu proti jejich obranným pozicím, které jsou jinak obecně orientovány na obranu proti protiofenzivním operacím vedeným ze severu.

Ruské obranné pozice jsou optimalizované pro obranu proti ukrajinským silám, které se snaží postupovat podél GLOC, a ne terénem, jak to dělaly dříve. Ruské síly soustředily většinu svých obranných pozic na několika místech podél kritických GLOC a pouze několik jich zřídily v otevřených polích mezi dálnicemi. Ukrajinské síly však dříve prováděly dlouhé přesuny terénem v Charkovské oblasti, aby využily úspěšného prolomení ruských obranných linií u Balaklije, což jim umožnilo rychleji postupovat a obklíčit ruské opěrné body, jako jsou Kupjansk a Izjum, a vytlačit ruské síly od řeky Severní (Siverskij) Doněc v Charkovské oblasti k mezistátní hranici, a to na většině území této oblasti.

Nicméně většina ruských polních opevnění ve východní části Chersonské oblasti je optimalizovaná pro obranu proti postupům po silnicích a byla by velmi zranitelná vůči obklíčení přes otevřenou krajinu.  Řada opevnění vybudovaných přes silnice nesahá daleko za ně - často sahá jen tak daleko, aby z obou stran poskytovala dobré palebné pole na samotnou silnici. Většina těchto pozic má otevřená křídla končící uprostřed polí. Křídla často nejsou stažena zpět nebo nejsou dobře budována tak, aby odrazovala nebo bránila útokům z boků nebo z týlu. Mnohé z těchto pozic navíc nejsou v taktické podpůrné vzdálenosti jedna od druhé, takže by každá z nich byla zranitelná vůči ukrajinskému taktickému obklíčení. Satelitní snímky ukazují, že ruské síly vybudovaly kolem svých pozic v bezprostřední blízkosti silnic protitankové struktury, tzv. dračí zuby, ale tyto protitankové zátarasy nesahají dostatečně daleko do otevřených polí, aby zabránily obklíčení ruských linií ukrajinskými tanky a dalšími pásovými vozidly.
Ruské zákopy a opevnění s protitankovými zátarasy poblíž obce Velyka Blahoviščenka v Chersonské oblasti na satelitním snímku z 15. listopadu.
Bližší pohled na ruské zákopy a opevnění s protitankovými zátarasy poblíž obce Velyka Blahoviščenka v Chersonské oblasti na satelitním snímku z 15. listopadu.
Taktická zranitelnost těchto obranných pozic se odráží v podobné zranitelnosti na operační úrovni. Ruským silám by hrozily útoky na jejich nekrytá křídla nebo dokonce úplné obklíčení, pokud by ukrajinské síly byly schopny překročit řeku Dněpr v oblasti Chersonu a Nové Kachovky severně od většiny ruských opevnění a zahájit rozsáhlou mechanizovanou kampaň ze základny na Kinburnské kose nebo v její blízkosti západně od většiny opevnění.

Ruské síly se možná pokoušejí zdržet (zpomalit), nikoli bránit (zastavit) ukrajinskou ofenzivu na východním (levém) břehu řeky Dněpr. Ruské síly by ofenzivu protivníka pravděpodobně zdržovaly tak dlouho, dokud nebudou moci nasadit další posily, aby buď zastavily, nebo zpomalily pronikání ukrajinských sil přes sekundární a terciární obranné linie, které chrání kritické GLOC vedoucí jak na Krym, tak do západní části Záporožské oblasti (jak je znázorněno na mapě). Není jasné, zda ruské vojenské velení předpokládá zdržovací misi na operační, nebo strategické úrovni. Zdržení na operační úrovni by vyžadovalo odolávat dostatečně dlouho na to, aby se mohly do východní části Chersonské oblasti přesunout z jiných míst jednotky, které se už nacházejí na bojišti. Zdržení na strategické úrovni by znamenalo odolávat dostatečně dlouho na to, aby měly čas dorazit na bojiště nově mobilizované jednotky. Rozdíl spočívá především v tom, jak ruská armáda vnímá časoprostorové vztahy v této oblasti. Ruským silám by pravděpodobně trvalo mnoho měsíců, než by pronikly přes ukrajinské obranné sestavy, pokud by je Ukrajinci vybudovali tak, jak je popsáno v této zprávě. Pokud ruské síly očekávají, že ukrajinským silám bude trvat měsíce, než prorazí jejich obranu v této oblasti, mohly by důvodně očekávat, že další mobilizované síly nebo částečně vycvičení branci dorazí včas, aby ukrajinskou protiofenzivu zastavili a případně ji zvrátili.

Ukrajinské protiofenzivy však někdy probíhaly mnohem rychleji, jakmile byly zahájeny. Pokud by ukrajinské síly dokázaly proniknout několika ruskými obrannými liniemi v Chersonské oblasti během několika týdnů, a nikoli měsíců, musely by být ruské jednotky posíleny vojáky z jiných částí bojiště, kteří tam už byli nasazeni a operují tam. Samotné obranné uspořádání nenabízí žádný vhled do očekávání Rusů v této záležitosti.

Ruské síly pravděpodobně nasadily mobilizovaný personál na primární obranné linie a zkušené profesionální jednotky stáhly na sekundární a terciární obranné linie, což je způsob nasazení, který by mohl vést k rychlejšímu postupu Ukrajiny. Jak ISW uvedl už dříve, ruský mobilizovaný personál je obecně špatně vycvičený, vybavený a vedený, což výrazně zvyšuje ztráty mezi mobilizovanými rekruty a snižuje jejich ochotu k boji. Zprávy o tom jsou natolik časté a rozšířené, že rozdělily ruský informační prostor a vedly k rychlému potrestání protestujících vojáků a potlačení projevů nespokojenosti. Obsazení ruských frontových opevnění méně schopným, hůře organizovaným a špatně vybaveným a zásobovaným personálem by mohlo vést k jejich zhroucení nebo ústupu v mnohem rychlejším sledu, než ruské vojenské vedení možná plánovalo, což by mohlo narušit ruská očekávání týkající se časoprostorových vztahů.

Ruské úsilí o vybudování rozsáhlých obranných pozic ve východní části Chersonské oblasti, ať už v jakkoli dobrém či špatném provedení, poukazuje na zásadní význam tohoto území pro další průběh války. Pozemní komunikační linie (GLOC), které se ruské síly snaží bránit v Chersonské oblasti, zahrnují téměř všechny zbývající trasy důležité pro udržení vojenských operací na jihu Ukrajiny, včetně dvou hlavních dálnic spojujících pevninskou jižní Ukrajinu s Krymem. Ztráta byť jen jedné z těchto dvou GLOC by pravděpodobně zatížila ruskou logistiku podporující operace ve východní části Chersonské oblasti a západní části Záporožské oblasti a nejspíše by ukrajinským silám umožnila postupovat dostatečně blízko zbývající dálnice, aby ji mohly zablokovat. Jak ISW informoval už dříve, ruské síly možná budou chtít jako třetí GLOC mezi Krymem a jižní Ukrajinou využít Arabatskou kosu, kterou by ukrajinské síly mohly ohrozit útokem na jeden ze dvou mostů nezbytných pro udržení této GLOC. Pokud by Rusové tyto GLOC neudrželi, donutilo by je to spoléhat se výhradně na GLOC vedoucí z Rostova přes Mariupol a Melitopol, která je zase ohrožena ukrajinskou protiofenzivou ze severu. Pokud by ukrajinské síly obsadily východní část Chersonské oblasti, mohly by hrozit další a pro Rusy těžko bránitelnou protiofenzivou od západu směrem na Melitopol.

Jednotlivé sektory ruského informačního prostoru začínají ztrácet důvěru ve schopnost ruských sil udržet klíčové oblasti v západní části Záporožské oblasti, což možná vytváří dlouhodobé informační podmínky pro stažení ruských sil z tohoto prostoru. Ruští vojenští blogeři v poslední době tvrdí, že se ukrajinské síly připravují na znovudobytí Záporožské jaderné elektrárny (ZJE) v Enerhodaru. Ruskojazyčný diskurs na twitteru se v poslední době na tyto příspěvky odvolává a tvrdí, že kanály ruských vojenských blogerů, zejména kanály napojené na Wagnerovu skupinu, spekulují o tom, že se ruské síly chystají ZJE brzy opustit. Šéf ukrajinského regulátora jaderné energetiky Enerhoatom 26. listopadu prohlásil, že ruské síly se možná připravují na odchod ze ZJE a že prvním náznakem těchto příprav jsou blíže nespecifikované "zprávy ruských zdrojů" - pravděpodobně odkazující na diskurs v sociálních médiích -, které naznačují, že by Rusko mělo kontrolu nad ZJE předat Mezinárodní agentuře pro atomovou energii (MAAE). Ačkoli ISW nezaznamenal žádné důkazy o bezprostředně hrozící ukrajinské protiofenzivě v Záporožské oblasti, která by mohla ohrozit ruské pozice v Enerhodaru nebo Melitopolu, tento diskurs v kombinaci s konzistentním leitmotivem ruských vojenských blogerů, představitelů okupačních správ a státních médií, jímž je koncentrace ukrajinských sil na této ose a údajné ohrožení Melitopolu, možná také připravuje informační prostor pro případné ruské stažení bez ohledu na to, zda jsou taková tvrzení opodstatněná, nebo ne. Častá oficiální prohlášení Ruska o tom, že ukrajinské síly pokračují v ostřelování ZJE, mohou rovněž záměrně či nezáměrně podporovat toto nastavení informačních podmínek.

ISW nenabízí žádnou prognózu budoucích ukrajinských operací a neposuzuje ukrajinské schopnosti vést výše uvedené protiofenzivní operace. Ruská armáda však zjevně považuje ukrajinskou protiofenzivu přes Dněpr a/nebo přes Kinburnskou kosu za možnou a velmi nebezpečnou. Vynaložila značné úsilí na vytvoření obranného systému proti hrozbě takových ukrajinských operací, ale tento systém má mnoho slabých míst, která Ukrajinci v minulosti už dokázali využít.
Situační mapy bojišť na Ukrajině
Klíčové poznatky:

* Ukrajinský generální štáb oznámil, že ruští představitelé se připravují na další vlnu skryté mobilizace, která v Ruské federaci a na Ruskem okupovaných územích na Ukrajině začne 10. prosince.

* Ruští vojenští blogeři hlasitě kritizovali ruskou Federální celní službu za celní průtahy a vyloučení zboží dvojího užití, které dobrovolnická hnutí zasílá ruské armádě.

* Ukrajinský generální štáb oznámil, že ruské síly vedou na směru Svatove - Kreminna obranné operace v okolí Kupjansku a útočné operace západně od Kreminné.

* Ruské zdroje informovaly, že ukrajinské jednotky pokračují v protiofenzivních operacích ve směru na Svatove a Kreminnou.

* Ruské síly pokračovaly v ofenzivních operacích v okolí Avdijivky. Ukrajinský generální štáb 27. listopadu neohlásil, že by ukrajinské síly odrazily nějaké pozemní útoky v okolí Bachmutu, což naznačuje, že ruské síly v této oblasti možná postoupily.

* Ruské síly provedly údery na města Dnipro, Kryvyj Rih a Záporoží.

* Představitelé ruských okupačních správ pokračovali v násilné deportaci ukrajinských dětí z okupovaných území v Luhanské oblasti do Ruska pod záminkou, že děti vyžadují zvláštní lékařskou péči.

CENZOR.CZ █
Zdroj: Institute for the Study of War (ISW)