Vše nasvědčuje tomu, že na jihu Ukrajiny Rusové chystají ofenzivu, míní expert Petráš

CENZOR.CZ █ sobota 21.01.2023, 11:16
Pracovník Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií Univerzity obrany Zdeněk Petráš.
Vše nasvědčuje tomu, že v jižní části frontové linie na Ukrajině ruská armáda připravuje ofenzivu, míní Zdeněk Petráš z Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií Univerzity obrany. V současné době podle něj dynamika konfliktu značně stagnuje. Válka na Ukrajině trvá téměř 11 měsíců, ruská armáda do země vpadla loni 24. února.

Obě strany podle Petráše ztratily operační iniciativu v celé délce frontové linie. "Důvodem je především absence těžké mechanizované techniky, zbraní a munice, která je nezbytná k vedení efektivní manévrovací operace," uvedl Petráš. Asi nejvíce je nyní skloňovaná oblast Bachmutu, kde se především ze strany ruské armády vojenské operace nyní vedou formou početně malých uskupení pozemních jednotek, poukázal. "Otázkou je, zda tento přístup způsobily ztráty na živé síle a technice, či se jedná o záměr ve smyslu změny taktiky. Vedle toho se obě strany potýkají s nedostatečnou leteckou podporou pozemních operací, což je nezbytný předpoklad k získání území a jeho kontrole. Tento nedostatek je vcelku logický při pohledu na předválečný stav a možnosti ukrajinské armády, avšak značně překvapující na straně ruské," podotkl Petráš.

Poměr sil na obou stranách by podle něj změnily případné dodávky tanků na Ukrajinu od západních zemí. Hovoří se především o tancích Leopard německé provenience, Abrams z USA, britských Challengerech, případně lehkých tancích AMX 10 francouzské výroby. "Ať už bude počet této techniky jakýkoliv, nelze to bohužel automaticky považovat za změnu ve vývoji konfliktu ve prospěch Ukrajiny. Celkový poměr těžké techniky jde stále ve prospěch Ruska, což je sice faktor důležitý pro vedení války, ne však rozhodující," uvedl Petráš.

Podle něj rozhodujícím faktorem, který může zvrátit vývoj konfliktu na jednu či druhou stranu, je úroveň vycvičenosti posádek tanků, začlenění této techniky do jednotek, a především pak schopnost velení operace efektivně a koordinovaně s dalšími druhy sil zasadit tyto jednotky v bojové sestavě proti nepříteli. "Dodávky tanků ukrajinské armádě v určitém počtu je věc jedna, vycvičení v rámci posádek i v rámci bojového uskupení a jejich nasazení ve vhodnou chvíli na patřičném místě je pak věc druhá, a řekněme, z hlediska operačního umění, i daleko důležitější," zdůraznil Petráš.

Tankové a mechanizované jednotky samy o sobě podle Petráše mnoho nezmůžou. "Má-li být veden úspěšný boj na zemi, je nutné mít dělostřeleckou, a především leteckou podporu, ideálně s ovládnutím vzdušného prostoru nad operačním územím. Kombinace takovýchto schopností se ale Ukrajině v současné době nedostává. Ovšem identický problém má i ruská strana, a proto je dosavadní vývoj konfliktu takový, jaký je," zhodnotil odborník.

Vše podle Petráše nasvědčuje tomu, že se v jižní části frontové linie ruská armáda připravuje na ofenzivu, pravděpodobně s příchodem jara. Opevňovací práce a posilování pozic by podle něj nasvědčovalo tomu, že se má jednat o předpolí k následné snaze o přechod delty Dněpru a znovuzískání části území na západním břehu této řeky. "Důvodem k vedení těchto aktivit pravděpodobně je snaha odříznout celkový přístup Ukrajiny k Černému moři a zajistit bezpečnost na anektovaném Krymu," míní Petráš.

V centrální části fronty pak budou ruské jednotky podle něj nadále usilovat o dobytí Bachmutu a získání celé oblasti pod svou kontrolu. "Byť se nejedná o strategicky významné území a jeho zisk nebude mít zásadní vliv na vývoj konfliktu, pro Rusko má toto území značný symbolický význam," uvedl Petráš. Mimo jiné jde o vstupní bránu na území separatistických republik.