v zimě v léthé

na oslavě ve veselí
vládce vesel škytaje
leklým rybám beze skřelí
sladkou vodu okyselí
pod gumákem z kitaje

prázdné duše dnem se brodí
pod nebesy vylité
voloďové, vsevolodi
velitelé bludných lodí
propili se k číši thé

na břeh míří zemřít mřenky
předat bohům charóna
za branami ú-vé-enky
vyperou mu v mozku plenky
vrátí úškleb barona

v člunu jako na lafetě
táhne na kříž odspoda
popijeme po pietě
v kavárně na piazzettě
tovarišči, gospoda!

CENZOR.CZ █
(Petr Nosálek, 2022)