Válka na Ukrajině v analýze ISW - 201. den (12. září)

CENZOR.CZ █ úterý 13.09.2022, 07:00

Ukrajinská protiofenzíva na jihu země má i nadále významný dopad na morálku a vojenské schopnosti Ruska na jihu Ukrajiny. Satelitní snímky známých ruských pozic v Kyselivce, ležící 15 kilometrů severozápadně od města Cherson, ukazují, že všechna ruská vozidla kromě čtyř opustila předchozí předsunuté pozice, což odpovídá zvěstem, že jednotky Doněcké lidové republiky (DNR) opustily Kyselivku a přesunuly se zpět k řece Dněpr.

Ukrajinské vlajky na památníku národního básníka Tarase Ševčenka v osbobozené Balakliji.
Kyselivka je pro ruské síly v okolí Chersonu operačně významným místem, protože je posledním velkým sídlem u dálnice E58 i železniční trati mezi současnými ukrajinskými pozicemi a Čornobaivkou, nejzazší okrajovou částí Chersonu. Zjevné stažení ruských jednotek z této pozice může ohrozit schopnost Rusů bránit severozápadní okraj Chersonu a naznačuje, že ruské jednotky v této oblasti vnímají bezprostřední ohrožení svých pozic. Mluvčí ukrajinského Jižního operačního velitelství Natalyja Humeňuková 12. září uvedla, že ruské jednotky umístěné podél pravého břehu řeky Dněpr v chersonské oblasti se pokoušejí vyjednávat o kapitulaci pod záštitou mezinárodního práva. Je nepravděpodobné, že by ukrajinské operace v Charkovské oblasti měly tak dramatický psychologický účinek na ruské jednotky daleko na jihu, a jak stažení vojsk z předsunutých pozic v Kyselivce, tak zprávy o vyjednávání o kapitulaci jsou spíše ukazatelem toho, že ukrajinské protiútoky významně postupují i na jihu, třebaže se teď pozornost upírá k Charkovu.
Úspěch nedávné ukrajinské protiofenzivy může mít vliv na vůli nebo schopnost ruského vojenského velení včas využít nově zformované dobrovolnické jednotky na Ukrajině. Ukrajinský generální štáb oznámil, že ruské vojenské velení pozastavilo vysílání nových, už zformovaných jednotek na Ukrajinu kvůli nedávným ruským ztrátám a rozšířené nedůvěře k ruskému vojenskému velení, což jsou faktory, které způsobily, že velký počet dobrovolníků kategoricky odmítá účast v bojových akcích. Toto hodnocení zatím není potvrzeno, ale nízká morálka v důsledku úspěchu ukrajinské protiofenzívy se může ukázat jako zničující pro už tak nízkou schopnost Kremlu generovat významné bojové schopnosti. Nasazení těchto nově zformovaných jednotek k posílení obranných linií proti ukrajinským protiútokům by bylo ze strany ruského vojenského vedení operačně správným rozhodnutím; odklad nebo případné pozastavení tohoto nasazení poskytne ukrajinským jednotkám čas na konsolidaci a následné obnovení ofenzivy, pokud se tak rozhodnou, aniž by musely čelit nově příchozím a čerstvým (byť nedostatečně vycvičeným a nedostatečně silným) jednotkám.

Klíčové poznatky:

* Ukrajinské síly pokračují ve výrazných úspěších v Chersonské oblasti a neustále snižují morálku a bojové schopnosti ruských sil v této oblasti.

* Ruské vojenské velení možná pozastaví nasazení nově vytvořených jednotek na Ukrajině kvůli nedávným ruským ztrátám a celkově zhoršené morálce.

* Ruským silám se nedaří posílit novou frontovou linii po ukrajinských ziscích na východě charkovské oblasti a samy z této oblasti prchají nebo se přesouvají na jiné směry.

* Ukrajinské síly pokračovaly v útocích na ruské vojenské prostředky a pozice v Chersonské oblasti, což Rusy pravděpodobně neustále oslabuje.

* Ukrajinské znovudobytí Izjumu pravděpodobně zhoršilo schopnost ruských sil provádět dělostřelecké údery podél dálnice Izjum - Slovjansk.
* Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) oznámila obnovení druhého záložního vedení pro přenos elektrické energie do Záporožské jaderné elektrárny (ZJE).

* Rozsáhlá ukrajinská protiofenzíva poškozuje ruské administrativní kapacity a vytlačuje ruské jednotky odcházející z okupovaných částí Ukrajiny daleko za linii dotyku.

CENZOR.CZ █

Zdroj: Istitute for the Study of War (ISW)