České MZV navrhuje zmírnit některá nařízení pro Ukrajince a Bělorusy za účelem studia

CENZOR.CZ █ pátek 23.09.2022, 12:50

Ukrajinci by mohli žádat o oprávnění k pobytu v České republice za účelem studia, i když obdrželi dočasnou ochranu v jiné zemi Evropské unie. Počítá s tím nařízení ministerstva zahraničí, u kterého nyní skončilo připomínkové řízení.

Na české vysoké školy bylo podle ministerstva v podzimním semestru akademického roku 2022/2023 přijato mnoho ukrajinských uchazečů. Nemalá část obdržela dočasnou ochranu v jiném státě EU, podle stávající legislativy je jejich žádost o oprávnění k pobytu v České republice podaná na zastupitelských úřadech nepřijatelná. "Takovým uchazečům tak v České republice prakticky není umožněno dlouhodobé studium," uvedlo ministerstvo.

● Rusové prchající před mobilizací nemají v České republice nárok na humanitární víza

Nově by podle dalšího nařízení také mohli mít výjimku ze zákazu vydávání víz Bělorusové, kteří si podají žádost o pobytové oprávnění za účelem studia na vysoké škole na základě stipendií poskytovaných Českou republikou, Evropskou unií nebo mezinárodními organizacemi.

"Cílem těchto stipendií je podpořit a poskytnout kvalitní evropské vzdělání těm, kteří jsou z politických důvodů pronásledováni a/nebo mohou pozitivně ovlivnit vývoj Běloruska ve střednědobém horizontu," uvedlo v předkládací zprávě ministerstvo.

Česká republika jako první členský stát EU plošně pozastavila vydávání víz pro občany Ruska, a to den po invazi na Ukrajinu, tedy 25. února. Zákaz trvá dosud, později jej Česká republika uvalila též na běloruské občany, v obou případech s výjimkou humanitárních případů.

Ustanovení se nevztahuje na žádosti o krátkodobá víza, pokud je žadatel rodinným příslušníkem českého občana nebo občana EU, kterého doprovází či následuje. Netýká se ani žádostí o udělení víza, povolení k dlouhodobému nebo k trvalému pobytu, je-li pobyt žadatele v zájmu České republiky a tento zájem osvědčil ministr zahraničí.

Dále se nařízení netýká žádostí o vydání povolení k dlouhodobému pobytu, pokud je žadatel rodinným příslušníkem cizince s povoleným pobytem v České republice, ani žádostí o povolení k trvalému pobytu u dětí cizinců, kteří v České republice pobývají, je-li důvodem žádosti jejich společné soužití.

CENZOR.CZ █

Zdroj: ČTK